Se pakollinen rekisteriseloste. Sivuston teemaan kuuluen; tämän selosteen on löytänyt/vilkaissut/lukenut jo 1177 käyttäjää.

Henkilötietolaki (539/99) 10 §
Laatimispvm: 23.11.2010

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Turhan tiedon sivusto

Yhteystiedot

www.turhaatietoa.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Sivuston ylläpitäjät

Yhteystiedot

www.turhaatietoa.net

Sähköposti: roskalaatikko-poista-@turhaatietoa.net

3. Rekisterin nimi

Turhantiedon käyttäjät

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksena on:

- Tallentaa ja yksilöidä haluttu käyttäjätunnus

- Kasvattaa hyväksytyillä tiedoilla tunnuksen pistetiliä

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätunnus: käyttäjän itse haluama, sillä hetkellä vapaa käyttäjätunnus.

Sähköposti: Tähän ilmoitettuun osoitteeseen lukitaan haluttu käyttäjätunnus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä EI luovuteta tietoja suoramarkkinointiin.

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja ulkopuoliselle.

Käyttäjät voivat halutessaan poistattaa tietonsa rekisteristä lähettämällä pyynnön käytttäjätunnukseen rekisteröidystä sähköpostista.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Järjestelmän tietokannat ja ohjelmistot ovat käyttöpalveluja tuottavan yrityksen, Domainmaailma.com:n palvelimella. Käyttöpalvelun toimittaja valvoo omaa verkkoympäristöään sopimuksen mukaisesti.

9. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Käyttäjätunnukset säilytetään sähköisessä rekisterissä.

Arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistuttaa rekisterissä olevat tietonsa.

Käyttäjä voi esittää tarkistusoikeutta koskevan pyynnön sähköpostilla rekisteröimästään sähköpostista.